Rehabilitering

Ibland hamnar en medarbetare av olika anledningar i situationer när man behöver vara sjukskriven och inte kan arbeta. Oftast blir man frisk och återgår i arbete men det finns situationer när det inte går och när du som arbetsgivarare behöver hjälp att komma vidare.

Så hjälper vi er

Här är exempel på några av områdena där Pe3 kan stötta er organisations medarbetare inom rehabilitering.

Rehabilitering företagshälsovård

Utmaningar för arbetsgivare

När du som arbetsgivare behöver hjälp i att komma framåt kan vi stötta och hitta lösningar som hjälper både organisation och individ.

Kanske har Försäkringskassan bedömt att det finns en arbetsförmåga hos din medarbetare men att din medarbetare inte alls känner sig tillräckligt arbetsför för att återgå i arbete.

Som arbetsgivare kan det vara svårt att i det läget bedöma om din medarbetare kan komma tillbaka till sitt arbete eller inte? Kanske behöver arbetsplatsens om möjligt anpassas?

Kanske har ni redan provat olika former av insatser utan positiva resultat? Kanske är det oklart om medarbetaren kommer kunna arbeta överhuvudtaget framåt?
Med stöd av en arbetsförmågebedömning kan vi hjälpa dig att räta ut dina frågetecken och ge dig som arbetsgivare de svar du behöver för att du ska känna dig trygg i ditt rehabiliteringsansvar och komma vidare i processen.