Skadligt bruk

Det kan vara svårt att se när ett skadligt bruk av t.ex. alkohol, droger eller tabletter är på väg att eskalera. Samtidigt finns det signaler och verktyg för att upptäcka problem med skadligt bruk i tid.

Skadligt bruk arbetsgivare

Ta hjälp av oss

Det är inte alltid mängden eller antal tillfällen som avgör ifall bruk av något slag anses vara ohälsosamt. Utan snarare de konsekvenser som bruket leder till, så som fysiska och psykiska hälsoaspekter men även samvaron med arbetskamraterna. Det kan även leda till att man tar onödiga risker på arbetet och man distanserar sig från sin arbetsgrupp.

Ansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare är du skyldig att utforma en alkohol- och drogpolicy samt att ha en handlingsplan för när eventuella problem uppstår.

Det är i första hand ett chefsansvar för att uppmärksamma och hantera situationen när man misstänker skadligt bruk. Vår erfarenhet är att man i de flesta fall behöver stöd som chef för att hantera de ofta svåra situationerna på ett bra sätt. Ibland behövs stöd både ifrån egen HR avdelning och från extern part med verktyg och vana av att hantera olika typer av skadligt bruk.

Vi har en bred erfarenhet av att jobba med risk- och missbruk och stödet till våra kunder varierar stort beroende på vad man har för ambition och situation. Det kan handla om allt ifrån förebyggande utbildningsinsatser till drogtester till samtalsstöd för både chef och medarbetare.

Ta gärna kontakt om du har frågor kring vad kan och bör göra när man misstänker skadligt bruk.