Krishantering

När det oväntade och ofattbara händer är Pe3 redo att hjälpa personer och organisationer med krishantering.

Krishantering företag

I arbetsmiljöverkets föreskrift om Första hjälpen och Krisstöd (AFS 1999:7) regleras arbetsgivarens skyldighet att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall och också att man ska ha kompetens och beredskap för att hantera krissituationer.

Så arbetar vi med stöd vid kris

Även om man som arbetsgivare känner sig förberedd och gör vad man kan, så går det aldrig att helt undvika att det oväntade eller ofattbara ändå inträffar. Det kan handla om allt från olycksfall, dödsfall, hot och våld-situationer eller andra oförutsedda händelser som får kraftig påverkan på organisationen.

Att vara förberedd är förstås viktigt men när det väl händer behövs också ett nära, effektivt och flexibelt stöd som finns där när ni behöver och som ni också känner att ni kan luta er mot. Våra krisstödsexperter kan lotsa er igenom hela den aktuella situationen. Allt från stöd och rådgivning till chefer och HR personal till akut stöd på arbetsplatsen och till medarbetare men också som ett uppföljande stöd till medarbetare och er som organisation.

Vi har hjälpt flera av våra kunder att bygga upp en beredskap. Beroende på vilka risker ni ser och vad ni själva redan har gjort skräddarsyr vi vårt förebyggande stöd, det kan till exempel handla om att arbeta fram funktionella rutiner och krisplaner men även om kompetenshöjande insatser genom utbildningspass.

Hör gärna av dig så kan vi berätta mer konkret om hur ett eventuellt stöd från oss kan genomföras.

Marie Pe3

Vill du veta mer?

Kontakta mig så berättar jag mer om hur Pe3 kan hjälpa med krishantering.

Marie Kurzwelly
Beteendevetare, ledarhälsan

010-25 25 911
marie.kurzwelly@pe3.se