Utbildningar & föreläsningar

Utbildning är ofta ett tidseffektivt sätt att öka både kunskap och motivation inför ett utvecklingsarbete.

Grupputveckling

Så hjälper vi er

Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy innehåll efter er verksamhet och den lagstiftning ni omfattas av. Även gruppens storlek och kunskapsnivå gör att vi tillsammans med er noga väljer ut innehåll och vilket format på utbildningen vi vill satsa på.

Vi är vana att utbilda genom allt från kortare inspirationsföreläsningar till utbildningar i flera steg med mellanliggande uppgifter.

Våra mest populära utbildningar

Detta är ett urval av våra mest populära utbildningar. Ser du inte det tema du tänkt dig? Hör av dig så löser vi säkert det.

 • Grundläggande arbetsmiljöutbildning
 • Ergonomi
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Organisatorisk- och social arbetsmiljö
 • Kris och krishantering grund
 • Konflikter, beteenden och kränkande särbehandling
 • Hälsofrämjande ledarskap i arbetsmiljöarbetet
 • Samspel och kommunikation
 • Hälsoinspiratörsutbildning
 • Utbildning kring beroendeproblematik
 • Hjärt- och lungräddning
Petra Pe3

Vill du veta mer?

Kotnakta mig för att veta mer om hur Pe3 kan hjälpa er med utbildningar för era medarbetare.

Petra Lindh Sandung
Affärsutveckling & avtalsansvarig

070 – 380 20 86
petra.sandung@pe3.se