Arbetsmiljökultur

Om oss

Vår affärsidé är att med personlighet, engagemang och professionalitet leverera företagsnära tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering utan att ge avkall på det lilla företagets själ, engagemang och kompetens.

Chefsstöd Pe3

Detta är Pe3 Företagshälsa

Pe3 Företagshälsa bildades 2006. Våra kunder finns idag inom såväl privat- som offentlig verksamhet. Pe3 finns med verksamheter i Kungälv, Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Uppsala. På Pe3 arbetar idag drygt 50 fantastiska, engagerade och innovativa medarbetare med hög kompetens inom sina områden.

Vi erbjuder ett heltäckande arbetsmiljökoncept med tillgång till bland annat företagsläkare, läkare i allmän medicin, psykiatriker, företagssköterskor, fysioterapeuter, ergonomer, arbetsterapeuter, arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, organisationskonsulter, hälsopedagoger, psykologer/neuropsykologer samt administrativa stödfunktioner.

I vår verksamhet finns ledningssystem för såväl kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

ISO-certifiering

Pe3 Företagshälsa är ISO-certifierade (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Se ISO-certifikat (PDF).

Sveriges företagshälsor

Vi är auktoriserad medlem av Sveriges Företagshälsor.

Meliva – med livet som uppdrag

Sedan 2021 är vi en del av Meliva, en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden med primärvård, BVC och företagshälsa i fokus och som värnar om såväl kvalitet som medarbetares arbetsmiljö. Meliva har sin grund i den finska vårdkoncernen Mehiläinen som i Finland är näst störst på marknaden inom företagshälsa med ca 22 000 företagskunder. Mehiläinen har också varit pionjärer inom den digitala utvecklingen inom både företagshälsa och övrig vård.

Precis som Mehiläinen och Meliva tar Pe3 stolt arbetet vidare med livet som uppdrag. Oavsett var du möter oss har vi alltid den mänskliga omtanken i främsta rummet.