Förebyggande hälsoarbete

Att det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro är tydligt. Genom att regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en anställd drabbas av ohälsa förbättras förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron.

Så hjälper vi er

De mest avgörande insatserna sker alltid innan en anställd blir sjukskriven. Det kan både vara insatser av förebyggande och rehabiliterande karaktär, det viktiga är att åtgärderna sätts in tidigt. Med tydliga rutiner för hur man kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön gör man den hela tiden bättre och säkrare, vilket leder till en friskare arbetsplats med färre skador, lägre sjukfrånvaro och högre engagemang.

Mer om arbetet

Exakt upplägg för vårt förebyggande hälsoarbete varierar beroende på organisationens och de individuella medarbetarnas behov. Kontakta oss för att veta mer och hjälp med att sätta planen för just er.

Bli kund

Läs mer om vad Pe3 kan hjälpa er med, och se exempel på vilka kunder vi idag arbetar med.