Stresshantering

Oavsett form och omfattning av insatsen använder Pe3 evidensbaserade och väletablerade metoder för stresshantering.

Om stresshantering på arbetsplatsen

Trots en relativt stor medvetenhet kring problematiken kring stress och utmattning är problemet ändå utbrett.

Vår erfarenhet är att det är viktigt att tänka igenom i vilken grad det är ett individuellt upplevt problem eller en utbredd upplevelse i arbetsgruppen. I individuella fall går vi vanligen vidare med stödsamtal, där vi ofta träffar både chef och medarbetare i ett uppstartmöte för att beskriva nuvarande situation. Därefter jobbar vi vidare med individuella stödsamtal för att sedan avsluta med återkoppling med fokus på hur utvecklingen kan fortsätta.

Gäller det istället en grupp arbetar vi tillsammans med chef och vanligen HR för att se hur vi kan stödja både arbetsgruppen och chefen på passande sätt. Ibland kan ett arbetsmöte i gruppen fungera som en uppstart i ett utvecklingsarbete som gruppen tar vidare själv, i andra fall behöver vi kartlägga situationen närmare och därefter planera en utvecklingsprocess flera steg för att uppnå en förbättring som håller i sig.

Oavsett form och omfattning av insatsen använder vi evidensbaserade och väletablerade metoder för stresshantering.