Användarvillkor för webbplats

Genom att öppna denna webbplats förbinder du dig att följa dessa användningsvillkor. Om du inte accepterar dessa användningsvillkor ska du inte använda denna webbplats. Pe3:s webbplats kan även innehålla specialvillkor för olika tjänster. I dessa fall tillämpas dessa allmänna villkor sekundärt.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Den huvudsakliga tjänsteleverantören för webbplatsen är Pe3 Företagshälsa AB (“Pe3”).

Adress:

Mölndalsvägen 30B, 412 63 Göteborg.

Pe3 ger rätt att granska och ladda ner material på/från denna webbplats endast för personligt och icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att användaren behåller alla uppgifter om upphovsrätt och andra ägarrättigheter i alla kopior han eller hon tar av materialet. Det är inte tillåtet att på något sätt redigera eller kopiera eller offentligt visa, presentera eller distribuera innehållet på denna webbplats för något offentligt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftligt medgivande från Pe3. Användning av materialet på denna webbplats för valfritt syfte på andra webbplatser eller i internetbaserade datormiljöer är förbjudet.

Pe3 har alla rättigheter till materialet på denna webbplats, inklusive upphovsrätt. Pe3:s firma och logotyp är Pe3:s skyddade namn och varumärken. Pe3:s logotyp får inte användas på webbplatsen utan medgivande från Pe3.

Användning av pressmeddelanden, avtalsvillkor, prislistor och övriga dokument som är avsedda för offentlig kommunikation är tillåtet under förutsättning att källan anges vid dess användning.

Pe3 har rätt att när som helst utan föregående meddelande och oavsett orsak ändra användningsvillkoren, layouten, innehållet, tillgången samt tjänsterna eller övriga egenskaper på webbplatsen eller upphöra med tjänsten. Pe3 har rätt att avbryta tillgången på en tjänst under service- och uppdateringsåtgärder.

ANSVAR

Pe3 ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada som uppstår genom användning av denna webbplats eller de elektroniska tjänsterna eller genom blockering av åtkomst till webbplatsen eller en skada i anslutning till dessa. Pe3 garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller utan fel. Den elektroniska information som är avsedd att publiceras på Pe3 webbplats har endast producerats i informationssyfte utan förbindelse, om inget annat speciellt och uttryckligen avtalats.

Pe3 ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part och till vilket det eventuellt finns en länk från denna webbplats.

Användaren ansvarar för att den information som han eller hon ger via webbplatsen är korrekt och kommer fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att inte skicka lagstridigt eller olämpligt material till denna webbplats. Användaren ska med alla rimliga medel försäkra sig om att materialet inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

PERSONUPPGIFTER

Pe3 behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och ser till att integritetsskydd tillämpas vid behandling av personuppgifter. De användaruppgifter som samlas in via tjänster som kräver registrering är en del av Pe3 kundregister eller personregistret för elektroniska servicen och används endast för de syften som angetts i registerbeskrivningarna för dessa register.

Pe3 kan samla in, behandla och analysera uppgifter om användningen av och kommunikationen och transaktionerna på webbplatsen samt andra statistiska uppgifter om webbplatsen. Pe3 kan även samla in denna information från tillförlitliga tredje parter.

E-POST

Sekretessen för e-postmeddelanden som sänds i ett öppet datanät kan inte garanteras. Användarna ska undvika att sända personuppgifter eller andra sekretessbelagda meddelanden till Pe3 via e-post. Pe3 är inte skyldigt att utföra de uppdrag eller servicebegäran som har skickats via öppen e-post. Pe3 har rätt att på begäran av användaren sända uppgifter via e-post till den e-postadress som användaren har angett. Pe3 ansvarar inte för de direkta eller indirekta skador som orsakats av meddelanden som har sänts i ett öppet datanät.

TILLÄMPLIG LAG

På dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av Pe3:s webbplats eller deras innehåll tillämpas svensk lag. Eventuella tvister avgörs i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

ANVÄNDNING AV KAKOR

På Pe3:s webbplats används kakor (cookies). Kakor är information som beskriver webbtjänstens användning och som sparas på användarens enhet. Med hjälp av kakorna kan vi utveckla funktioner och tjänster på vår webbplats och säkerställa att de ännu bättre än tidigare svarar mot användarnas behov.

Med hjälp av kakorna som innehåller en anonym kod kan man spara bland annat användarens IP-adress, vid vilket klockslag besöket gjordes, vilka sidor som har besökts, använd webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox), webbadress från vilken webbläsaren har kommit till webbplatsen samt den server via vilken webbläsaren har kommit till webbplatsen. Kakans information används även för vanlig riktad reklam, vilket innebär att man för anonyma webbläsargrupper kan visa reklam på bland annat Facebook med hjälp av funktionen upprepad reklam. En person kan inte identifieras via kakornas information. Pe3 producerar reklam online även utan kakor.

Om du inte vill att kakor ska sparas på din dator kan du hindra användningen av dem. Detta gör du via inställningarna för din webbläsare, t.ex. under punkten Sekretess. Kakorna kan även aktiveras på nytt när som helst. Kakorna ska vara aktiverade när du sköter ärenden online. Användningen av kakor säkerställer att våra tjänster fungerar korrekt för dig.

ANVÄNDNING AV ANALYS I WEBBTIDSBOKNING

Pe3:s uppgifter om användarbeteende på Pe3.se används för att utveckla tjänsten.

Som uppgifter registreras data om webbläsaren (operativsystem, webbläsare, skärmens resolution), nätanslutningen, de bläddrade sidorna och information om dessa (t.ex. tid som använts på sidan), varifrån man har kommit på sidan (t.ex. annons eller webbplats).

Alla data lagras helt anonymt, varför uppgifterna inte kan hänföras till en person eller IP- adress. I analysen samlas alltså ingen information med vilken man kan individualisera eller identifiera användaren. I situationer där webbplatsen identifierar användaren, lagras inte personuppgifterna i Google Analytics. Uppgifterna används inte för reklam eller dylikt och de lämnas inte ut till andra.