Pe3 Företagshälsa Medarbetare

Vi som jobbar här

Nyckeln till en framgångsrik och välmående organisation är medarbetarna, och Pe3 är inget undantag. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till våra experter på företagshälsa.

Pe3 Göteborg

Jörgen Svedberg
Regionchef Pe3 Väst
076 0057158
jorgen.svedberg@meliva.se


Jennie Stensby

Verksamhetschef
010-25 25 933
jennie.stensby@pe3.se


Petra Lindh Sandung

Affärsutveckling & Avtalsansvarig
010 – 25 25 925
petra.sandung@pe3.se


Linus Rosén

Ansvarig verksamhetsutveckling
010-25 25 916
linus.rosen@pe3.se


P-O Andrésen

Ekonomichef
010-25 25 903
perolof.andresen@pe3.se


Helene Kjellberg

Koordinator, undersköterska
010-25 25 904
helene.kjellberg@pe3.se


Anette Gustavsson

Reception, koordinator, medicinsk sekreterare
010 – 25 25 946
anette.gustavsson@pe3.se


Sofia Zellin

Receptionist Mölndalsvägen
010 – 25 25 947
sofia.zellin@pe3.se


Anita Edwardsson

Ledningsstöd
010 – 25 25 927
anita.edwardsson@pe3.se


Annika Derner

Företagssköterska
010-25 25 905
annika.derner@pe3.se


Ingela Östling

Företagssköterska Göteborg/ Kungsbacka
010-25 25 908
ingela.ostling@pe3.se


Inger Bergdahl

Företagssköterska
010-25 25 944
inger.bergdahl@pe3.se


Jessica Petersson

Företagssköterska
010-25 25 153
jessica.petersson@pe3.se


Line Eidem

Företagssköterska
010-25 25 928
line.eidem@pe3.se


Liselotte Walter

Företagssköterska
010-25 25 914
liselotte.walter@pe3.se


Stefan Magnusson

Företagsläkare
0770 – 17 61 10
stefan.magnusson@pe3.se


Conny Emanuelsson

Företagsläkare
0770 – 17 61 10
conny.emanuelsson@pe3.se


Ene Björnlund

Företagsläkare
0770 – 17 61 10
ene.bjornlund@pe3.se


Jaana Cottell

Företagsläkare
0770 – 17 61 10
jaana.cottell@pe3.se


Karin Blomvé

Företagsläkare, medicinskt ledningsansvarig
0770 – 17 61 10
karin.blomve@pe3.se


Richard Cottell

Företagsläkare
0770 – 17 61 10
richard.cottell@pe3.se

Antonio Guerrero Briones
Psykolog
010-25 25 943
antonio@pe3.se


Anna Anderberg

Psykolog
010-25 25 936
anna.anderberg@pe3.se


Anna Edelberg

Beteendevetare
010–25 25 909
anna.edelberg@pe3.se


Charlotte Eriksson

Psykolog
010-25 25 940
charlotte.eriksson@pe3.se


Emma Petzén

Psykolog
010-25 25 151
emma.petzen@pe3.se


Hanna Skönblad

Beteendevetare
010-25 25 930
hanna.skonblad@pe3.se


Helena Tarnow

Psykolog
010-25 25 152
helena.tarnow@pe3.se


Johan Granfors

Psykolog
010-25 25 935
johan.granfors@pe3.se


Karolin Westlöf

Beteendevetare
010-25 25 912
karolin.westlof@pe3.se


Kristoffer Säfström

Psykolog
010-25 25 951
kristoffer.safstrom@pe3.se


Christina Bouveng Andersson

Socionom/Organisationskonsult
010 – 25 25 955
christina.bouvengandersson@pe3.se


Lena Nilzon

Rehabsamordnare
010-25 25 919
lena.nilzon@pe3.se


Linda Ekstrand

Leg arbetsterapeut/ergonom, beteendevetare
010 – 25 25 902
linda.ekstrand@pe3.se


Lisa Eliasson

Beteendevetare/ rehabsamordnare
010 – 25 25 938
lisa.eliasson@pe3.se


Marie Kurzwelly

Beteendevetare
010-25 25 911
marie.kurzwelly@pe3.se


Ulf Hagaeus

Socionom
010-25 25 934
ulf.hagaeus@pe3.se


Jon Kamjar

Sjukgymnast/ergonom
010-25 25 906
jon.kamjar@pe3.se


Mia Bergevald

Sjukgymnast/ergonom
010-25 25 932
maria.bergevald@pe3.se


Sandra Pettersson

Hälsoutvecklare
010 – 25 25 910
sandra.pettersson@pe3.se

Pe3 Halmstad

Anna Johansson
Verksamhetschef
010-25 25 924
anna.johansson@pe3.se


Sophia Wetterqvist

Reception, koordinator
010-25 25 937
sophia.wetterqvist@pe3.se


Ulrika Lassagård

Reception, koordinator, med. sekreterare
010-25 25 922
ulrika.lassagard@pe3.se


Ingvor Sjögren

Företagssköterska
010 – 25 25 948
ingvor.sjogren@pe3.se


Linda Andersson

Företagssköterska
010 – 25 25 907
linda.andersson@pe3.se


Maria Knape Regnér
(torsdagar hösten 2022)
Företagssköterska
010-25 25 953
maria.regner@pe3.se

Peggy Lindö
Företagssköterska
010 – 25 25 921
peggy.lindo@pe3.se


Erik Bålström

Företagsläkare
0770 – 17 61 10
erik.balstrom@pe3.se


Jennie Kvist

Fysioterapeut
010-25 25 915
jennie.kvist@pe3.se


Hanna Klingberg

Beteendevetare, rehabsamordnare
010-25 25 920
hanna.klingberg@pe3.se


Hans Sjögren

Socionom, organisationskonsult
010-25 25 918
hans.sjogren@pe3.se


Christopher Levin

Leg. psykolog
010 – 25 25 942
christopher.levin@pe3.se