Pe3 Företagshälsa Medarbetare

Vi som jobbar här

Nyckeln till en framgångsrik och välmående organisation är medarbetarna, och Pe3 är inget undantag. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till våra experter på företagshälsa.

Pe3 Göteborg

Jennie Stensby
Verksamhetschef
010-25 25 933
jennie.stensby@pe3.se

Malin Kesje
Gruppchef för psykolog- och beteendevetargruppen
010 – 25 25 950
malin.kesje@pe3.se

Petra Lindh Sandung
Affärsutveckling & Avtalsansvarig
010 – 25 25 925
petra.sandung@pe3.se

Linus Rosén
Ansvarig verksamhetsutveckling
010-25 25 916
linus.rosen@pe3.se

P-O Andrésen
Ekonom
010-25 25 903
perolof.andresen@pe3.se

Helene Kjellberg
Koordinator, undersköterska
010-25 25 963
helene.kjellberg@pe3.se

Anette Gustavsson
Reception, koordinator, medicinsk sekreterare
010 – 25 25 946
anette.gustavsson@pe3.se

Sofia Zellin
Receptionist Mölndalsvägen
010 – 25 25 947
sofia.zellin@pe3.se

Anita Edwardsson
Ledningsstöd
010 – 25 25 927
anita.edwardsson@pe3.se

Annika Derner
Företagssköterska
010-25 25 905
annika.derner@pe3.se

Ingela Östling
Företagssköterska Göteborg/ Kungsbacka
010-25 25 908
ingela.ostling@pe3.se

Inger Bergdahl
Företagssköterska
010-25 25 944
inger.bergdahl@pe3.se

Jessica Petersson
Företagssköterska
010-25 25 153
jessica.petersson@pe3.se

Line Eidem
Företagssköterska
010-25 25 928
line.eidem@pe3.se

Liselotte Walter
Företagssköterska
010-25 25 914
liselotte.walter@pe3.se

Conny Emanuelsson
Företagsläkare
0770 – 17 61 10
conny.emanuelsson@pe3.se

Ene Björnlund
Företagsläkare
0770 – 17 61 10
ene.bjornlund@pe3.se

Jaana Cottell
Företagsläkare
0770 – 17 61 10
jaana.cottell@pe3.se

Karin Blomvé
Företagsläkare, medicinskt ledningsansvarig
0770 – 17 61 10
karin.blomve@pe3.se

Richard Cottell
Företagsläkare
0770 – 17 61 10
richard.cottell@pe3.se

Antonio Guerrero Briones
Psykolog
010-25 25 943
antonio@pe3.se

Anna Edelberg
Beteendevetare
010–25 25 909
anna.edelberg@pe3.se

Charlotte Eriksson
Psykolog
010-25 25 940
charlotte.eriksson@pe3.se

Christina Bouveng Andersson
Socionom/Organisationskonsult
010 – 25 25 955
christina.bouvengandersson@pe3.se

Emma Petzén
Psykolog
010-25 25 151
emma.petzen@pe3.se

Hanna Skönblad
Beteendevetare
010-25 25 930
hanna.skonblad@pe3.se

Helena Tarnow
Psykolog
010-25 25 152
helena.tarnow@pe3.se

Karolin Westlöf
Beteendevetare
010-25 25 912
karolin.westlof@pe3.se

Kristoffer Säfström
Psykolog
010-25 25 951
kristoffer.safstrom@pe3.se

Lena Nilzon
Rehabsamordnare
010-25 25 939
lena.nilzon@pe3.se

Linda Ekstrand
Leg psykoterapeut/organisationskonsult
010 – 25 25 902
linda.ekstrand@pe3.se

Lisa Eliasson
Beteendevetare/ rehabsamordnare
010 – 25 25 938
lisa.eliasson@pe3.se

Marie Kurzwelly
Beteendevetare
010-25 25 911
marie.kurzwelly@pe3.se

Pernilla Altergård
Organisationskonsult
010-25 25 917
pernilla.altergard@pe3.se

Ulf Hagaeus
Socionom
010-25 25 934
ulf.hagaeus@pe3.se

Jon Kamjar
Sjukgymnast/ergonom
010-25 25 906
jon.kamjar@pe3.se

Mia Bergevald
Sjukgymnast/ergonom
010-25 25 932
maria.bergevald@pe3.se

Sandra Pettersson
Hälsoutvecklare
010 – 25 25 910
sandra.pettersson@pe3.se

Jörgen Svedberg
Affärsutveckling & avtalsansvar
076 0057158
jorgen.svedberg@meliva.se

Pe3 Halmstad

Anna Johansson
Verksamhetschef
010-25 25 924
anna.johansson@pe3.se

Sophia Wetterqvist
Reception, koordinator
010-25 25 937
sophia.wetterqvist@pe3.se

Ulrika Lassagård
Reception, koordinator, med. sekreterare
010-25 25 922
ulrika.lassagard@pe3.se

Ingvor Sjögren
Företagssköterska
010 – 25 25 948
ingvor.sjogren@pe3.se

Linda Andersson
Företagssköterska
010 – 25 25 907
linda.andersson@pe3.se

Peggy Lindö
Företagssköterska
010 – 25 25 921
peggy.lindo@pe3.se

Erik Bålström
Företagsläkare
0770 – 17 61 10
erik.balstrom@pe3.se

Jennie Kvist
Fysioterapeut
010-25 25 915
jennie.kvist@pe3.se

Hanna Klingberg
Beteendevetare, rehabsamordnare
010-25 25 920
hanna.klingberg@pe3.se

Hans Sjögren
Socionom, organisationskonsult
010-25 25 918
hans.sjogren@pe3.se

Christopher Levin
Leg. psykolog
010 – 25 25 942
christopher.levin@pe3.se

Pe3 Uppsala

Christine Nivung
Verksamhetschef, beteendevetare
010-188 89 02
christine.nivung@pe3.se

Mia Wallberg
Administratör/verksamhetskoordinator
010-25 25 904
mia.wallberg@pe3.se

Louise Karenus
Socionom/rehabsamordnare
010-188 89 06
louise.karenus@pe3.se

Martin Fridholm
Psykolog
0770 – 17 61 10
martin.fridholm@pe3.se

Inger Carlsson
Företagssköterska
010-188 89 11
inger.carlsson@pe3.se

Helene Wagner
Företagsläkare
0770 – 17 61 10
helene.wagner@pe3.se

Michael Kampitsch
Läkare, allmänspecialist
0770 – 17 61 10
michael.kampitsch@pe3.se

Mattias Westberg
Företagsläkare
0770-176110
mattias.westberg@pe3.se