Hälsoundersökningar

Pe3 erbjuder ett antal riktade hälsoundersökningar för både arbetsgrupper och till enskilda medarbetare.

Hälsoundersökningar

Så arbetar vi med hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar är en hälsofrämjande insats som berör ett brett spektra av livsstil, fysisk-psykiskt och psykosociala förhållanden.

Oavsett vilka delar vi kommer fram till att vi ska ha med i undersökningen använder vi oss av evidensbaserade metoder och vår egen beprövade erfarenhet.

Återkoppling av resultat sker direkt till den enskilde och ibland även i form av en sammanfattande statistik som kan användas som en del i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Hör gärna av er så att vi kan diskutera upplägg och innehåll utifrån det syfte ni har med insatsen, dvs det ni vill uppnå kommer styra hur designar undersökningen.