Stödsamtal

Ett av de mest effektiva sätten för att undvika att problemfyllda situationer förvärras och ibland sprids på arbetsplatsen är att tidigt erbjuda medarbetare stödsamtal.

Om stödsamtal på arbetsplatsen

Det kan finnas många olika skäl bakom varför medarbetaren har en besvärlig situation.

Oavsett om det är stressupplevelse, nedstämdhet, arbetsbelastning, växande konflikt eller psykisk ohälsa kan man behöva hjälp med att fördjupa förståelsen för hur man bör förhålla sig till specifika situationer och få konkreta verktyg.

Vanligen inleder vi med en avstämning med chef för att få en bild av medarbetarens situation och sammanhang, sedan träffar vi medarbetaren i individuella stödsamtal för att sedan tillsammans med chef utvärdera om ytterligare stödsamtal behövs.

Vill du veta mer?

Jag berättar gärna mer om hur Pe3 hjälper arbetsplatser med hjälp av stödsamtal.

Emma Petzén
Psykolog

Telefon: 010-25 25 151

E-post: emma.petzen@pe3.se