Korttidsfrånvaro

Pe3 erbjuder både strategiska verktyg och direkt stöd när det kommer till att minska korttidsfrånvaron på arbetsplatsen.

Korttidsfrånvaro

Ta hjälp av oss

Vi får ofta frågor om hur vi kan hjälpa till med att minska sjukfrånvaron på en arbetsplats och i linje med aktuell forskning och våra egna erfarenheter så kan vi stötta organisationer, arbetsledare och medarbetare med insatser på samtliga nivåer utifrån verksamhetens aktuella utmaningar.

Så jobbar vi

Vår erfarenhet är att insatser bör genomföras på flera nivåer för att ge ett långsiktigt och hållbart resultat.

Att det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro är tydligt. Genom att regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en anställd drabbas av ohälsa förbättras förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron.

Vi har flertalet tjänster vi använder oss utav kopplat till arbetet med att minska korttidsfrånvaron. Både strategiska verktyg när det kommer till att anmäla sjukfrånvaro men även kartläggande organisatoriska tjänster, chefsstöd samt direkt stöd till medarbetaren.

Vid behov av att arbeta med att minska sjukfrånvaron bokar vi in ett möte med er för dialog för att anpassa rätt tjänster utifrån era behov.

Sandra Pe3 Företagshälsa