Vaccinationer

Som kund hos Pe3 har ni tillgång till ett stort utbud av olika vaccinationer. Från influensa och Covid-vaccination till TBE eller resevacciner.

Därför är vaccinationer en del av företagshälsovården

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Hit hör även de vaccinationer som arbetstagaren behöver på grund av arbete.

Några av de mest efterfrågade vaccinationerna är:

  • Influensa
  • TBE
  • Covid-19
  • Hepatit
  • Bältros
  • …med flera. Kontakta oss om du undrar över en specifik vaccination.

Arbetsgivaren ska bedöma risker och olägenheter i arbetsmiljön och vidta åtgärder för att sänka risken för medarbetare, t.ex. genom att erbjuda vaccination till sina medarbetare.

Annika Pe3 Företagshälsovård