Arbetsförmågebedömning

Inom Pe3 har vi en unik erfarenhet och kompetens när gäller arbetsförmågebedömningar.

Arbetsförmågebedömning

Ta hjälp av oss

Vi har under flertalet år haft samarbetsavtal och deltagit i pilotprojekt inom Försäkringskassan i syfte att kvalitetssäkra utredningar och bedömningar som är hållbara både gentemot er som arbetsgivare, och även utifrån en mer försäkringsmedicinsk bedömning.

Så jobbar vi med arbetsförmågebedömningar

Pe3 har handlett stora arbetsgivare att utforma och säkra metoder och modeller och vi följer självklart kvalitetssäkrade och vetenskapliga metoder.

Beroende på var ni befinner er i processen arbetar vi med två olika inriktningar på bedömningar:

Bas arbetsförmågebedömning
Den här bedömningen syftar till kartlägga, klargöra och få en överblick över medarbetarens sammantagna medicinska sjukdomsbild, rehabiliteringsinsatser och arbetsförmåga.

Bedömningen tar fasta på förmåga gentemot ordinarie arbete och i syfte att fastställa plan för vidare åtgärder framåt tex stöd i anpassningar.
Genomförs av två kompetenser; rehabiliteringssamordnare och av läkare.

Multidisciplinär arbetsförmågebedömning
En större och mer helhetsinriktad utredning i syfte att bedöma arbetsförmåga gentemot ordinarie arbetsuppgifters krav men även mot anpassade arbetsuppgifter, arbetsmarknaden i stort och prognos framåt.

Arbetsgivarens frågeställning är vägledande men våra bedömningar följer också Försäkringskassans regelsystem och arbetsmarknadens krav på arbetsförmåga.
Utredning och bedömning genomförs av rehabsamordnare, läkare och psykolog eller fysioterapeut. Fler kompetenser kan väljas till efter behov. Vi har även tillgång till specialistläkare i psykiatri, ortopedi utifrån behov och också till neuropsykologisk testning.

Petra Pe3

Vill du veta mer?

Jag berättar gärna mer om hur Pe3 arbetar med olika former av arbetsförmågebedömningar på arbetsplatsen.

Petra Lindh Sandung
Affärsutvecklare & avtalsansvarig

070 – 380 20 86
petra.sandung@pe3.se