Rehabsamordning

Att samordna och hålla ihop alla delar i en rehabilitering där arbetsförmågebedömning ingår är ofta ett komplext och tidkrävande arbete.

Rehabsamordning

Ta hjälp av oss

Just den ofta komplicerade samordningen kring rehabilitering tillhör de tjänster vi har arbetat längst med, och var också ett av skälen till varför vi startade Pe3.

Så jobbar vi med rehabsamordning

Oavsett vilken typ av arbetsbedömning som är aktuell samordnas de alltid av en rehabiliteringssamordnare som håller ihop utredningen.

Förutom socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning har de även kunskap, erfarenhet och kompetens av att arbeta med bedömningar utifrån ett arbetsgivarperspektiv, till exempel inom arbetsrätt, Försäkringskassans regelsystem och arbetsmarknadens krav på arbetsförmåga.