Konflikthantering

Rätt hanterat är meningsskiljaktigheter positivt för arbetsgruppens utveckling och samarbetsrelationer, visar forskning.

Konflikthantering

Att ha olika åsikter och motsättningar är vanligt och det uppstår på alla arbetsplatser. Rätt hanterat är meningsskiljaktigheter positivt för arbetsgruppens utveckling och samarbetsrelationer, det visar forskning tydligt idag. Ju mer kunskap om- och verktyg för att hantera motsättningar arbetsgruppen har, desto enklare kommer det att vara att bygga tryggheten som behövs för att bli en effektiv och välfungerande grupp.

Så arbetar vi med konflikthantering

Om du som arbetsgivare inte är uppmärksam i tid, saknar verktyg kring hur du ska hantera en konflikt kan det i stället eskalera och leda till destruktiva beteenden och i värsta fall kränkningar som påverkar såväl arbetsgrupper, enskilda medarbetare som hela verksamheten

Tidiga tecken på att en osund konflikt inte är hanterad kan vara många, t.ex. att gruppen fastnar i diskussioner, man fokuserar på egna argument och ”stänger av” när andra pratar, man vet att andra i gruppen har en annan åsikt men ingen vill eller våga ta upp det.

Med stöd från våra erfarna konsulter får ni som arbetsgivare såväl ett handledande stöd till ansvariga chefer eller HR-representanter men också ett aktivt stöd att medla mellan parter när konflikten väl är ett faktum.

Det kan handla om såväl konfliktkartläggning i syfte att förstå underliggande skäl till konflikten och bedöma förutsättningar för konflikthantering till att aktivt arbeta med konflikthantering och medling i syfte att förbättra relationerna.

Typ av konflikt, konfliktsituation och hur många som är inblandade samt hur länge konflikten pågått styr val av angreppssätt och metod. I de flesta fall när konflikten fått eskalera över tid behöver vi intervjua både chef och de involverade individuellt innan vi jobbar tillsammans i grupp eller i så kallade trepart-samtal.

Genom åren har vi lärt oss hur lätt det är att falla tillbaka till tidigare beteendemönster därav lägger vi stor vikt på att se till att det finns en tydlig handlingsplan för att motverka just detta.

Hör av dig om du har frågor och funderingar på vad ni eventuellt kan behöva stöd med.