Grupputveckling

Vi arbetar med alla typer av grupputveckling – oavsett storlek på gruppen, vilken fas gruppen befinner sig i, eller vilken typ av behov som finns inom gruppen.

Grupputveckling

Ta hjälp av oss

Att få arbetsgrupper att prestera och trivas är inte lätt. Lägger man till förutsättningar som uppskruvat tempo och frekventa omorganiseringar med tillhörande personalomsättning blir det riktigt svårt. Kort sagt, att få en arbetsgrupp att bli ett väl fungerande team är något av det svåraste att lösa som chef och ledare.

Så jobbar vi med grupputveckling

Utifrån dagens kunskap inom grupputvecklingsområdet vet vi att grupper blir välfungerande team först när gemensamma mål har etablerats och när medarbetarna i gruppen har arbetat igenom vilka arbetssätt och spelregler som gäller. För att komma dit behövs en grundläggande tillit mellan medarbetarna och en tydlig arbets- och mötesstruktur.

Vi arbetar med alla typer av grupputveckling oavsett storlek på gruppen, vilken fas gruppen befinner sig i eller vilken typ av behov som finns inom gruppen eller i samverkan med andra delar av organisationen.

I den inledande uppdragsdialogen går vi igenom målet med insatsen och gruppens förutsättningar samt sammanhang med beställande chef. Därefter tar vi fram ett konkret förslag på vilka delar som bör ingå och hur starar utvecklingen. Ibland räcker det med arbetsmöte för att ge gruppen en startplattform de kan använda för att fortsätta arbetet på egen hand. Ibland behövs en utvecklingsprocess i flera steg över tid där vi tar hjälp av väletablerade grupputvecklingsverktyg som exempelvis GDQ.

Hör gärna av dig så kan vi ge konkreta exempel på hur vi arbetat med andra grupper med liknande situation som den ni står inför.