Chefs- och ledarstöd

Vårt mål är att göra alla chefer till ambassadörer för en god arbetsmiljökultur.

Korttidsfrånvaro

Ta hjälp av oss

När vi stödjer chefer är det konsultativa förhållningssättet centralt, innan vi föreslår eller startar en insats går vi igenom vad som är viktigast att uppnå och vilket upplägg som bör ge mest effekt med beställande chef.

Så jobbar vi med ledarskap

På Pe3 samlar vi våra erfarna konsulter inom ledarskap under “Ledarhälsan”, där vi på olika sätt utvecklar och coachar chefer och ledare. Sättet vi arbetar på har lovordats och vi har nu etablerat samma arbetssätt vid alla våra enheter.

När vi stödjer chefer är det konsultativa förhållningssättet centralt, innan vi föreslår eller startar en insats går vi igenom vad som är viktigast att uppnå och vilket upplägg som bör ge mest effekt med beställande chef.

Nedan ser du exempel på vad vi ofta arbetar med, vilket också visar vår tanke om vilken bredd som faktiskt ligger i ett chefsansvar.

  • Inventering av ledarens organisatoriska förutsättningar, rollansvar och befogenheter samt handlingsplaner och ibland interventioner i ledarens grupp.
  • Stöd till för ledare i rehab, bedömning av individuella- och organisatoriska förutsättningar.
  • Arbete med konkreta situationer som ledaren löser mer eller mindre skickligt. Utvecklingsområden i beteenden, strategier, ledarstil och principer.
  • Grad av integrering av uppgifter i arbetsmiljö och som ledaruppgifter.
  • Skräddarsydda insatser och utbildningar med arbetsmiljöfokus för grupper av ledare och ledningsgrupper på alla nivåer.
  • Utvärdering av arbetsmiljöhandledning.
Jörgen, Pe3 Företagshälsa

Vill du veta mer?

Jag berättar gärna mer om hur Pe3 arbetar med stöd till chefer och ledare.

Jörgen Svedberg
Affärsutveckling & Avtalsansvar

076 0057158
jorgen.svedberg@meliva.se