12 Jul 2023

Ny kundportal för Pe3:s kunder – frågor och svar

Sofia, Pe3

Först tre snabba frågor till Sofia Zellin, som arbetar med bland annat att implementera den nya kundportalen.

Vilken roll har du och hur länge har du arbetat på Pe3?
Svar: Jag började i receptionen på Pe3 för snart sex år sedan. Sex lärorika år där jag har fått möjligheten att utvecklas och lära mig otroligt mycket. Nu kliver jag in i en ny roll som verksamhetsutvecklare. Det nya uppdraget känns både utmanande och riktigt roligt!

Vad tycker du är mest intressant på jobbet?
Svar: De mest intressanta är alla möten med människor med olika bakgrunder. Man vet aldrig vem man får prata med under dagen och att veta att man gör skillnad ger otroligt mycket tillbaka. Nu i min nya roll kommer jag att kunna göra ännu större skillnad för både kunder och kollegor. Arbetet med vår nya kundportal är just nu intensivt och spännande.

Vad ska du göra i sommar?
Svar: I sommar ska jag bland annat åka till Gotland och umgås med familj och vänner. Jag tränar också inför ett trail lopp som jag ska springa i höst. Bästa springsällskapet är hunden Aslan.

Kundportal företagshälsa

Om den nya kundportalen

Pe3 arbetar nu med att införa en kundportal för sina kunder, kan du sammanfatta skälet till det?
Svar: Bakgrunden till kundportalen är att göra det enklare i form av smidigare beställningsrutiner, kommunikation och uppföljning.

Vad tänker du blir de främsta skillnaderna mot tidigare?
Svar: Kundportalen låter oss bli mer effektiva i vår kommunikation ut mot kund. Våra kunder kommer också ha möjlighet att på egen hand följa ärenden i realtid.

Några kunder är redan igång med kundportalen, har ni dragit några lärdomar från de första implementeringarna? Vilka?
Svar: Att alla kunder är unika och har olika behov. Ibland kan också tekniken spela oss ett spratt vilket vi nu har med oss inför kommande implementeringar.

Kommer alla kunder att beröras av kundportalen (eller gäller det främst de större avtalskunderna)?
Svar: Alla kunder kommer att beröras, stora som små.

När tror du att ni är klara med implementeringen, din bedömning i nuläget?
Svar: Arbetet pågår löpande, vi har kommit en bit på vägen men har fortfarande en hel del kvar. Vårt mål är att vi har implementerat lösningen för alla aktiva kunder innan årets slut.

Är det något speciellt man som kund behöver tänka på eller förbereda sig på?
Svar: Det finns ett par saker man behöver tänka på, detta pratar vi igenom där det är dags. Ett exempel på förberedelser kan vara ett möte med er IT avdelning/ansvarig för att sätta upp en automatisk filöverföring innehållande beställaruppgifter.

Är det något annat du vill lägga till som kan vara bra att veta?
Svar: Kundportalen är ett verktyg vars uppgift är att underlätta för er som kund, minska administration och effektivisera processer.