15 Nov 2022

Pernilla Altergård

Chalmers Tekniska Högskola väljer Pe3 som samarbetspartner

– Vi är båda glada och stolta att Chalmers med sina höga ambitioner om att arbeta förebyggande med hälsa och arbetsmiljö väljer Pe3 i hård upphandlingskonkurrens, berättar Jörgen Svedberg, avtalsansvarig Chalmers för Pe3.

Samarbetsavtalet sträcker sig fram till 2029 och innefattar ett heltäckande företagshälsovårdstöd inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

– Då vi redan är samarbetspartner med Chalmers, känns det extra bra att vi kan fortsätta att fördjupa samarbetet, det tar tid att bygga upp kunskap om en komplex organisation, därför ser vi extra mycket fram emot att fortsätta samarbetet med Chalmers, säger Johan Granfors Kundansvarig Chalmers för Pe3.