Nytt och aktuellt på pe3

Pe3 Frukostseminarium - För dig som är HR eller chef

Fredag

DISC
Vid grupp-och individutveckling

Philip föreläser för dig som HR eller chef om hur DISC personprofil kan
användas vid utveckling på grupp-och individnivå. Varmt välkommen!

DISC personprofil handlar kortfattat om individers naturliga och anpassade beteende- och kommunikationsstil. Den bedömer inte din personlighet utan ger en bild av
vilket beteende du verkar föredra i en given situation.

Med denna definition som utgångspunkt syftar denna föreläsning till att medvetandegöra vad DISC är och inte är, vad det mäter och framförallt hur man kan använda det på ett sätt som skapar incitament för ökad förståelse och kommunikation bland medarbetare och för dig som individ.

Föreläsare den här gången är Philip Littorin, organisationskonsult och beteendevetare med fokus på organisation, grupp och individutveckling.

Anmälan och frågor:
anmalan@pe3.se

Var: Mölndalsvägen 30B (1 trappa upp)
När: Onsdag den 20 februari 2019
Tid: Föreläsning 8:00-9:00, frukost från 7:30

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Dock debiteras sen avbokning (24 h innan) eller utebliven närvaro med 250 kr.
Antalet platser är begränsat
- först till kvarn!

Sista anmälningsdag: 
Fredag 15 februari

Pe3 företagshälsa söker nu en administrativ chef

Om rollen
I din roll som ekonomi/administrativ chef kommer du ha ansvar för vår administrativa enhet. Du har även arbetsledning för vår administrativa personal som består av sex anställda. Enheten för administration ansvarar bland annat för ekonomiredovisning (fakturering, redovisning och ekonomistyrning), den administrativa kundprocessen, växel/reception/, IT och HR administration.

Rollen är utvecklande och varierande från ledning och styrning av ekonomin till strategisk samordning och utvecklingen av pe3:s administrativa processer. Flertalet av arbetsuppgifterna sker i samarbete med övriga medarbetare och ledningsgrupp och innebär bland annat;
• ansvara för och kvalitetssäkra våra administrativa processer
• ansvara för och arbeta med ekonomistyrning, upprätta årsredovisning, delta i framtagning av budget samt ha kontakt med revisor
• vara ansvarig för upphandling av leverantörsavtal samt samordning av kundavtal
• vara ansvarig för IT drift och utveckling, samt efterlevnad av GDPR  
• vara ansvarig för samordning av HR med fokus på administrativa stödsystem
• delta i företagets ledningsgrupp
• arbetsledande chef för administrativ personal

 Vem är du?
Du har minst 5 års erfarenhet av en kvalificerad ekonomiroll och gärna några års erfarenhet av ledarskap. Relevant högskoleutbildning inom ekonomi företrädesvis civilekonom. En god förmåga att och ett intresse för att arbeta i och utveckla administrativa system. Det är meriterande om du har erfarenhet från branschen företagshälsovård och från konsultverksamhet.
Du är trygg i din yrkesroll, gillar att arbeta i en dynamisk och föränderlig organisation. Du delar våra värderingar, trivs med samt drivs av att arbeta resultatinriktat. Har en god förmåga att möta och lyssna in såväl våra kunders som medarbetares behov och att arbeta utifrån ett konsultativt förhållningssätt.

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta VD
Petra Lindh Sandung på tel. 010 252 59 25

Välkommen med din ansökan med CV till petra.sandung@pe3.se senast 17 februari 2019.

 

Medicinsk Yoga

Välkommen på MediYoga hos oss på pe3

MediYoga (medicinsk yoga) är en terapeutisk balanserad yogaform, som knyter samman de gamla yogiska redskapen med den moderna västerländska vetenskapen. Genom mjuka enkla rörelser, djupavslappning och meditation sätter MediYoga igång kroppens självläkande system. Den medvetna andningen går som en röd tråd genom hela yogapasset, och övningarna anpassas efter din förmåga just för stunden.  De flesta övningarna går att göra både på yogamatta och på stol. Övningarna är långsamma och inkännande, utan krav eller prestation.
Oavsett om du är helt frisk eller har någon form av nedsättning el sjukdom kan du ha stor nytta och glädje av dessa yogiska tekniker, som hjälper dig att skapa ökad hälsa, harmoni och balans i din vardag.
Nytt för i år är att från och med i höst kommer vi att ha en sammanhängande kurs i MediYoga.

Kursen bygger på MediYogans mest grundläggande pass och vi kommer gå igenom de tre baspassen, *Startpaket 1, 2 och 3, och dess meditationer. Dessa tre pass har alla testats i svensk forskning, där de har visat sig ha mätbart goda effekter på bland annat stressrelaterad ohälsa, rygg-, hjärt- och sömnproblem, högt blodtryck, oro och ångest.

Varje kurs är upplagt på 8 tillfällen à 75 min där vi startar med lite teoretisk genomgång och sedan tränar vi passet tillsammans och avslutar med en meditation
Vi träffas på måndagar kl 16:30 – 17:45. Kom i god tid för att hinna ”landa” innan vi kör igång.

Mattor, filtar och yoga-kudde finns. Du behöver inga speciella kläder, men tänk gärna på att kläderna inte sitter åt utan är lätta att röra sig i. Ha gärna en tröja med för att hålla dig varm.

Anmälan och frågor:

Mia Bergevald, leg.sjukgymnast/MediYoga-instruktör telefon 010 - 25 25 932 eller mail maria.bergevald@pe3.se 

Varmt välkommen!

 

 

 

 

 

Nya medarbetare hälsas varmt välkomna i pe3 gänget

Vi  hälsar två nya medarbetare välkomna till oss.

I januari 2019 får vi glädjen att presentera två nya medarbetare till oss på pe3. Inger Bergdahl är företagssköterska och Kristoffer Säfström är psykolog. Kristoffer har tidigare arbetat hos oss och återvänder nu för att ingå i vårt team igen. Både Inger och Kristoffer kommer att arbeta i Göteborg.

Du hittar kontaktuppgifter till oss under rubriken "Vi som jobbar på pe3"

Nu är det dags att vaccinera sig mot influensa!

Den 6 november börjar vi vaccinera mot influensa.

I år innehåller vaccinet 4 stammar för bättre effekt.
Vaccinet ger ca 60% skyddseffekt och lindrigare symtom om man ändå blir sjuk. Vaccineffekten sitter i upp till 6 månader.

Riskgrupper som bör vaccineras är:
Alla personer över 65 års ålder
Gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
Personer med- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes mellitus
- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Yngre friska personer kan med fördel också vaccineras för att minska smittspridning på arbetsplatserna och minska sjukfrånvaron, vilket drabbar både arbetsgivare och de anställda.

Vill ni erbjuda era anställda influensavaccination så hör av er till Pe3.

 

Varmt välkommen till ledarhälsan

Vårt mål är att göra alla chefer till ambassadörer för en god arbetsmiljökultur och hållbart arbetsliv

• En integrerad del av Pe3
• Egen entré och egna lokaler på Mölndalsvägen 30B, bredvid vår mottagning på 30A
• Konsultativt fokus – stöd till ledare att skapa hållbar arbetsmiljö för sin personal och i sitt uppdrag
• Mottagning för ledare i rehab, bedömning av individuella- och organisatoriska förutsättningar samt ledarstöd i vid bemärkelse
• Anordnar skräddarsydda  insatser och utbildningar med arbetsmiljöfokus för grupper av ledare och ledare med arbetsgrupper.


Pe3 Ledarhälsa

Adress: Mölndalsvägen 30B, våning 1 

Vill du veta mer, kontakta
johan.granfors@pe3.se
0703-90 01 05
vxl: 0770-17 61 10

Vi söker leg psykolog till Göteborg och företagssköterska till Halmstad/Varberg.

Vi söker leg psykolog till Göteborg och företagssköterska till Halmstad/Varberg.
Är du personlig och engagerad och vill du tillsammans med oss fortsätta att göra skillnad?

Mer information hittar du under rubriken Bli en del av oss

 

För tjänsten Leg psykolog  med placeringsort i Göteborg och Kungsbacka. är du välkommen med din ansökan och CV till Linda Ekstrand, linda.ekstrand@pe3.se .


För tjänst som företagssköterska i Halmstad och Varberg är du välkommen med din ansökan med cv till ingrid.ingvarsson@pe3.se eller info@pe3.se .

 

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Nytt från 1 juli 2018
Plan för återgång i arbete
Arbetsplatsnära stöd byter namn till Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

 

Från 1 juli kommer alla arbetsgivare behöva göra en plan för återgång i arbete, om de har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom. Planen som ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen ska bl.a. innehålla anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder och vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet. Alla arbetsgivare berörs av regeländringen, undantag är om det är uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör det omöjligt att komma tillbaka till arbete.

I samband med förändringen kommer det tidigare arbetsplatsnära stödet, som arbetsgivaren kunnat söka t o m 30 juni, att utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning av insatser. Från 1 juli byter det utvidgade bidraget namn till Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas för att få stöd från företagshälsan i rehabiliteringsarbetet. Beloppet höjs från tidigare 7.000 kr per arbetstagare till max 10.000 kr per arbetstagare och år. Max 200.000 kr per arbetsgivare och år, dock övergångsbestämmelse gällande att arbetsgivare kan få max 100 000 kr för perioden 1 juli - 31 december 2018. (För gjorda insatser före 1 juli finns ingen begränsning med maxbelopp).

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan användas vid:


•Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
•När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
•Risk att den anställda blir sjukskriven
•Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
•Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven

När du behöver expertstöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro kan du anlita företagshälsovård eller motsvarande aktör som är godkänd av Försäkringskassan. Ansökan om bidraget sker via Försäkringskassan. 

Läs mer på Försäkringskassans hemsida (under fliken Arbetsgivare)

Viktig information ang arbete med isocyanater

Den arbetsgivare som utan utbildningsintyg låter någon leda eller utföra
arbete med isocyanater får betala en sanktionsavgift på 10 000 kr
för varje sådan person.
AFS 2014:43, 37 e §.
(Sanktionsavgiften träder i kraft 1 juni 2017.)

Utbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande ämnen

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43,

Kemisks arbetsmiljörisker § 37a-g.

Upplägg:
Under utbildningen varvas föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor. Vid företagsanpassad utbildning används med fördel företagets egna produkter och säkerhetsdatablad som grund för övningsuppgifter.
 
Målgrupp:
Kursen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter

Kursinnehåll:
• Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
• Härdplaster och allergiframkallande ämnen
• Genomgång av AFS 2014:43 , 37 § a-g.
• Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
• Klassificering och märkning
• Toxikologi och kemiska hälsorisker
• Skyddsåtgärder

Vill du veta mer om detta kontakta Eva-Marie Mattsson på evamarie.mattsson@pe3.se

Inbjudan till sömnskola

Känner du dig trött och okoncentrerad på dagen?
Har du svårt att sova om natten?

Många av oss lider av störd sömn, och det går allt längre ner i åldrarna. Men var inte orolig, hjälp finns att få!
Sömnskolan är baserad på en kognitiv beteendevetenskaplig grund och går ut på att du utifrån kunskap om sömnens funktion och dess motorer agerar aktivt för att förändra din situation genom att föra sömndagbok, lägga om dina rutiner och lära dig att slappna av. Genom att göra nytt kommer du också att lära dig att tänka nytt!
Det är nämligen inte ovanligt att det är här ”skon klämmer”!

Vi vill med denna kurs ge dig:

 • Teori varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner
 • Ökad kunskap om sömnens biologi och funktion
 • Lära dig att uppmärksamma negativa tankar och skapa goda rutiner för bättre sömn
 • Vägledning till förändring
 • Tekniker för avslappning – mindfulness
 • Sömnhygien och återfallsprevention

Sömnskolan genomförs i pe3´s lokaler på Mölndalsvägen 30A och består av 4 gruppträffar samt 2 uppföljningstillfällen.

För anmälan och vid eventuella frågor kontaktar du:

Marie Kurzwelly, beteendevetare
telefon 070-685 58 43

Infoblad om sömnskolan >>

Utbildning i Krishantering

Utbildning i krishantering

I alla verksamheter skall det finnas en beredskap för hur kriser hanteras.

Policydokument och praktiska rutiner finns i regel men det konkreta innehållet saknas ofta. Ibland uppstår också oklarheter kring vad som är en kris och vad du som chef behöver beakta kring detta.

Nya rön från Kris och trauma forskning visar att det första omhändertagandet har stor betydelse för det fortsatta förloppet. Erfarenheterna ifrån Pe3 krisstöd bekräftar vikten av det psykosociala omhändertagandet och chefer och ledningens agerande i krissituationer. Här finns goda möjligheter att minska onödigt lidande och minimera kostnader för alla parter.

Syfte:

Ge praktisk och teoretisk kunskap till chefer, ledningsansvariga och HR kring krishantering – ” Vem gör vad när något händer ”.

Upplägg:

Vi går igenom krishanteringens olika faser och vad du som chef bör göra och hur du bör agera före, under och efter en krisartad händelse.

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen under en halvdag.

Innehåll:

 • Kristeori
 • Hur arbetar vi med vår krisplan
 • Kriser och dess olika uttryck, reaktioner under och efter en krisartad händelse
 • Informations och avlastnings samtal - praktiskt genomförande
 • Vad är kränkning, diskriminering och mobbning och vem gör vad
 • Chefsstödets betydelse

Vidare erbjuder vi en fördjupnings utbildning som anpassas efter de förutsättningar och ansvar som finns inom respektive verksamhet. Under denna utbildning blandas teori med praktiska övningar. Vi arbetar med cases, riktlinjer och utarbetar checklistor.

Vill du veta mer om denna utbildning, kontakta Marie Kurtzwelly på telefon 070-685 58 43 eller mail marie.kurzwelly@pe3.se

Infoblad om Krishanteringsutbildning >>