Nytt och aktuellt på pe3

Vi har öppet helgfria vardagar hela sommaren men med begränsad bemanning

Under sommaren når du oss som vanligt helgfria vardagar mellan klockan 8.00 och 17.00.

Den 15 juli till den 2 augusti har vi i Göteborg gemensam mottagning på Mölndalsvägen 30A och stängt på Första Långgatan 22.

Då vi har begränsad bemanning under sommaren kan akuta uppdrag för Halland hänvisas till Halmstad och Kungsbacka, Kungälv kan hänvisas till Göteborg.

 

Vi önskar er en trevlig sommar!

Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vår enhet på Mölndalsvägen 30 a i Göteborg

Är du personlig och engagerad och vill du tillsammans med oss fortsätta att göra skillnad?

Mer information hittar du under rubriken Bli en del av oss

Välkommen med din ansökan till petra.sandung@pe3.se

 

Varmt välkommen till ledarhälsan

Vårt mål är att göra alla chefer till ambassadörer för en god arbetsmiljökultur och hållbart arbetsliv

• En integrerad del av Pe3
• Egen entré och egna lokaler på Mölndalsvägen 30B, bredvid vår mottagning på 30A
• Konsultativt fokus – stöd till ledare att skapa hållbar arbetsmiljö för sin personal och i sitt uppdrag
• Mottagning för ledare i rehab, bedömning av individuella- och organisatoriska förutsättningar samt ledarstöd i vid bemärkelse
• Anordnar skräddarsydda  insatser och utbildningar med arbetsmiljöfokus för grupper av ledare och ledare med arbetsgrupper.


Pe3 Ledarhälsa

Adress: Mölndalsvägen 30B, våning 1 

Vill du veta mer, kontakta
johan.granfors@pe3.se
0703-90 01 05
vxl: 0770-17 61 10

Mediyoga

MediYoga på pe3

Nyhet

Under våren 2019 kommer vi ha klippkort med drop in-pass på MediYogan.
Vi tränar tillsammans och varvar de tre baspassen, Startpaket 1, 2 och 3, och dess meditationer.

Nystart för drop in - måndag 29 april
Terminen håller på ända fram till midsommar, sista gången innan sommaruppehållet är 17 juni.

Kursledare: Mia Bergevald
leg.sjukgymnast/MediYoga-instruktör

Anmälan och frågor:

Mia Bergevald, telefon 010 - 25 25 932 eller mail maria.bergevald@pe3.se 

Köp klippkort för 5 tillfällen - meddela senast samma dag (måndagar) innan kl 13.00 ditt deltagande i dagens pass.
Jag förbehåller mig rätten att ställa in den dagens pass vid färre anmälda än 3 deltagare, vilket i så fall meddelas senast kl 15.00 samma dag.

Välkommen på måndagar klockan 16.30 - 17.45

Kom i god tid för att hinna "landa" innan vi kör igång.

Mattor, filtar och yoga-kudde finns. Du behöver inga speciella kläder, men tänk gärna på att kläderna inte sitter åt utan är lätta att röra sig i.
Ha gärna en tröja med för att hålla dig varm.

Var: Mölndalsvägen 30B (1 trappa upp)

När: Nystart 29 april 2019

Tid: Måndagar klockan 16.30 - 17.45

Pris: 1200 kr per klippkort för 5 gånger

 

Varmt välkommen!

 

 

 

 

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Nytt från 1 juli 2018
Plan för återgång i arbete
Arbetsplatsnära stöd byter namn till Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

 

Från 1 juli kommer alla arbetsgivare behöva göra en plan för återgång i arbete, om de har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom. Planen som ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen ska bl.a. innehålla anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder och vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet. Alla arbetsgivare berörs av regeländringen, undantag är om det är uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör det omöjligt att komma tillbaka till arbete.

I samband med förändringen kommer det tidigare arbetsplatsnära stödet, som arbetsgivaren kunnat söka t o m 30 juni, att utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning av insatser. Från 1 juli byter det utvidgade bidraget namn till Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas för att få stöd från företagshälsan i rehabiliteringsarbetet. Beloppet höjs från tidigare 7.000 kr per arbetstagare till max 10.000 kr per arbetstagare och år. Max 200.000 kr per arbetsgivare och år, dock övergångsbestämmelse gällande att arbetsgivare kan få max 100 000 kr för perioden 1 juli - 31 december 2018. (För gjorda insatser före 1 juli finns ingen begränsning med maxbelopp).

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan användas vid:


•Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
•När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
•Risk att den anställda blir sjukskriven
•Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
•Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven

När du behöver expertstöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro kan du anlita företagshälsovård eller motsvarande aktör som är godkänd av Försäkringskassan. Ansökan om bidraget sker via Försäkringskassan. 

Läs mer på Försäkringskassans hemsida (under fliken Arbetsgivare)

Viktig information ang arbete med isocyanater

Den arbetsgivare som utan utbildningsintyg låter någon leda eller utföra
arbete med isocyanater får betala en sanktionsavgift på 10 000 kr
för varje sådan person.
AFS 2014:43, 37 e §.
(Sanktionsavgiften träder i kraft 1 juni 2017.)

Utbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande ämnen

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43,

Kemisks arbetsmiljörisker § 37a-g.

Upplägg:
Under utbildningen varvas föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor. Vid företagsanpassad utbildning används med fördel företagets egna produkter och säkerhetsdatablad som grund för övningsuppgifter.
 
Målgrupp:
Kursen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter

Kursinnehåll:
• Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
• Härdplaster och allergiframkallande ämnen
• Genomgång av AFS 2014:43 , 37 § a-g.
• Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
• Klassificering och märkning
• Toxikologi och kemiska hälsorisker
• Skyddsåtgärder

Vill du veta mer om detta kontakta Eva-Marie Mattsson på evamarie.mattsson@pe3.se

Inbjudan till sömnskola

Känner du dig trött och okoncentrerad på dagen?
Har du svårt att sova om natten?

Många av oss lider av störd sömn, och det går allt längre ner i åldrarna. Men var inte orolig, hjälp finns att få!
Sömnskolan är baserad på en kognitiv beteendevetenskaplig grund och går ut på att du utifrån kunskap om sömnens funktion och dess motorer agerar aktivt för att förändra din situation genom att föra sömndagbok, lägga om dina rutiner och lära dig att slappna av. Genom att göra nytt kommer du också att lära dig att tänka nytt!
Det är nämligen inte ovanligt att det är här ”skon klämmer”!

Vi vill med denna kurs ge dig:

 • Teori varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner
 • Ökad kunskap om sömnens biologi och funktion
 • Lära dig att uppmärksamma negativa tankar och skapa goda rutiner för bättre sömn
 • Vägledning till förändring
 • Tekniker för avslappning – mindfulness
 • Sömnhygien och återfallsprevention

Sömnskolan genomförs i pe3´s lokaler på Mölndalsvägen 30A och består av 4 gruppträffar samt 2 uppföljningstillfällen.

För anmälan och vid eventuella frågor kontaktar du:

Marie Kurzwelly, beteendevetare
telefon 070-685 58 43

Infoblad om sömnskolan >>

Utbildning i Krishantering

Utbildning i krishantering

I alla verksamheter skall det finnas en beredskap för hur kriser hanteras.

Policydokument och praktiska rutiner finns i regel men det konkreta innehållet saknas ofta. Ibland uppstår också oklarheter kring vad som är en kris och vad du som chef behöver beakta kring detta.

Nya rön från Kris och trauma forskning visar att det första omhändertagandet har stor betydelse för det fortsatta förloppet. Erfarenheterna ifrån Pe3 krisstöd bekräftar vikten av det psykosociala omhändertagandet och chefer och ledningens agerande i krissituationer. Här finns goda möjligheter att minska onödigt lidande och minimera kostnader för alla parter.

Syfte:

Ge praktisk och teoretisk kunskap till chefer, ledningsansvariga och HR kring krishantering – ” Vem gör vad när något händer ”.

Upplägg:

Vi går igenom krishanteringens olika faser och vad du som chef bör göra och hur du bör agera före, under och efter en krisartad händelse.

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen under en halvdag.

Innehåll:

 • Kristeori
 • Hur arbetar vi med vår krisplan
 • Kriser och dess olika uttryck, reaktioner under och efter en krisartad händelse
 • Informations och avlastnings samtal - praktiskt genomförande
 • Vad är kränkning, diskriminering och mobbning och vem gör vad
 • Chefsstödets betydelse

Vidare erbjuder vi en fördjupnings utbildning som anpassas efter de förutsättningar och ansvar som finns inom respektive verksamhet. Under denna utbildning blandas teori med praktiska övningar. Vi arbetar med cases, riktlinjer och utarbetar checklistor.

Vill du veta mer om denna utbildning, kontakta Marie Kurtzwelly på telefon 070-685 58 43 eller mail marie.kurzwelly@pe3.se

Infoblad om Krishanteringsutbildning >>