Call for Care

Call for care är pe3:s tjänst för sjuk- och friskanmälan.

Här kan du som arbetsgivare få stöd kring arbetet med sjuk- och friskanmälan och anmälan om vård av barn.
Din medarbetare kan dygnet runt göra en anmälan till ett specifikt nummer och får då prata med en sjuksköterska som också ger råd och ev förslag till lämplig behandling.

Anmälan registreras och anmäls sedan till chef. Via tjänsten får man som arbetsgivare god överblick över sjukfrånvaro men också ett bra stöd i vad man som arbetsgivare behöver tänka på i sjukskrivningsprocessen.

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

För dig som redan är kund och har valt denna tjänst.

Du kommer i samband med sjukanmälan eller anmälan av vård av barn att direkt få prata med en sjuksköterska eller bli kopplad till en röstbrevlåda där du anger de uppgifter som efterfrågas. Vilket det blir beror på det alternativ din arbetsgivare har valt. Om du lämnar uppgifter i röstbrevlådan blir du istället uppringd av en sjuksköterska under kontorstid samma dag. Du kan ringa dygnet runt och alla dagar året runt.

Tänk på att du alltid måste ringa och att du inte kan sms:a din sjukanmälan. Som regel behöver du också göra ytterligare en anmälan till din arbetsgivare.
(Du ringer även till Försäkringskassan vid vård av sjukt barn)

Oavsett om du insjuknar på arbetet eller inte, ska anmälan alltid göras.
Anmälan görs i anslutning till insjuknandet eller i anslutning till att du ska börja ditt arbete.
Om du fortfarande är sjuk efter 3 dagar blir du åter kontaktad av vår sjuksköterska för vidare råd och stöd i din sjukdom. Denna uppföljning pågår till och med dag 28.

Din chef får information om att frånvaro beror på sjukdom (inte diagnos) eller vård av barn. Övrig information som du lämnar till sjuksköterskan är sekretessbelagd.
Vid friskanmälan ringer du samma telefonnummer. Du behöver endast ange ditt personnummer. Friskanmälan gör du den sista sjukdagen.